Pieva

Posts Tagged ‘katalikai’

Pasaulio katalikai Didįjį penktadienį melsis rožinį

Kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas Facebooke parašė:

Sveiki visi,
Įsivaizduokite, kas būtų, jei viso pasaulio katalikai melstųsi rožinį tą pačią dieną! Taip buvo 1573 m. spalio mėnesį, kai, visiems krikščionims meldžiantis rožinį, Europa buvo išvaduota nuo galingojo turkų laivyno invazijos.

Tad šių 2013 m. Didįjį penktadienį, kovo 29 d., visi melskimės rožinį už taiką pasaulyje ir dorovinių vertybių sugrįžimą į mūsų bendruomenes.

Prašytume šią žinią išsiųsti visiems katalikams iš jūsų adresų sąrašo ir paprašyti, kad jie šią žinią išplatintų visiems katalikams iš jų adresų sąrašų. Su šiomis intencijomis vienykimės vienoje iš galingiausių maldų dieną, kurią galima priskirti prie sakraliausių mūsų liturginiuose metuose.

Telaimina Jus visus Dievas!

Jei teisingai supratau, tai yra dvasininko Bastin Joseph pasiūlymas.

KVIEČIU MELSTIS KARTU 🙂 penktadieniais katalikai kalba kančios slėpinius. Kaip kalbėti rožinį, rasite čia.

Pažintis su sekmininku

Vakar nutiko įdomus dalykas. Susipažinau su sekmininku Tadu. Jaunas vyrukas, išgydytas Viešpaties nuo alkoholizmo ir narkomanijos, karštai tikintis Dievo žodžio galia ir negalintis gventi be Psalmių, Evangelijos kitų raštų, ypač Senojo Testamento. Mane įkvėpė jo tikėjimas. Gražu, kaip jis nebijo Dievo galios, kaip pasitiki, jog Dievas yra jo, visų žmonių pusėje. Mes, katalikai, turėtume pasisemti drąsos ir tikėjimo iš brolių protestantų. Taip pat meilės Dievo žodžiui. Ir sekimo bei tikėjimo Dievo žodžiu.

Tuo pat metu supratau, kad mes turime žmogaus protui ne taip lengvai suvokiamą turtą – tylų pasitikėjimą Dievo mintimi, nuolankumą galbūt iš pirmo žvilgsnio nesuprantamai Jo valiai, labai gilų Dievo artumo išgyvenimą per kančią. Visą tai įkūnija Mergelė Marija, kurios protestantai iki galo neįvertina ir laiko pagoniškumu krikščionybėje.

Jei protestantas susirgs, jis melsis, kad Dievas jį išgydytų, kad pripildytų Šventosios Dvasios ir atkurtų ligos kankinamą kūną ar dvasią. Jei suserga katalikas, jis greičiausiai melsis prašydamas Dievą, kad Jis leistų suprasti ligos prasmę ir vestų į gilesnį Jo pažinimą.

Jei tik mes mokėtume įžvelgti vieni kitų turimas dovanas ir mokytumėmės vieni iš kitų! Tai ir būtų tikroji vienybė.

Po vakar pokalbio turiu dar vieną mintį. Protestantiškasis požiūris man panašus į vyriškąjį: akcentuojama Dievo galia, Jo pergalė, ypač svarbus yra tikėjimas. Nenustebčiau, jei protestantiškose bendruomenėse būtų daugiau vyrų nei moterų. Tuo tarpu katalikiškasis požiūris yra labiau moteriškas: mums svarbus nuolankumas, paklusimas Dievui, mes įžvelgiame ypatingą kančios prasmę, mūsų dėmesio centre yra meilė.

Kad visi judėtume link Dievo, protestantai turėtų keliauti iš proto į širdį, o katalikai iš širdies į protą. Juk Dievas davė ir tą, ir tą, todėl neaugame, jei nepažįstame ir nepripažįstame abiejų dovanų. Nors gal be reikalo apibendrinu – juk išsikalbėjau tik su vienu broliu protestantu, iš vienos konkrečios denominacijos. Čia tik pasvarstymai. Jei kas turite daugiau žinių, esate ką nors skaitę šia tema, kviečiu pasidalinti.