Pieva

Kai noriu prašyti, aš sakau…

Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Kodėl?

Dievas labai gerai žino, ko man reikia. Ir duoda būtent tai, kas svarbiausia.

Man ir kitiems negali būti nieko geresnio už Dievo karalystę ir išsipildžiusią Dievo valią. Visi mano prašymai telpa į šitai.

Kai prisimenu, kad Dievas yra Tėvas, tuomet jau nieko ir nebetrūksta.

Kaip sako mūsų dėstytojas A.Ramonas, žmonių norai neišsipildo todėl, kad jie nori nerealių dalykų.

Tags: , ,

One Response to “Kai noriu prašyti, aš sakau…”

  1. spalio 18th, 2014 at 15:17

    Linas says:

    Kas yra „nerealūs dalykai“?

Leave a Reply