Pieva

Trys būdai, kaip pasireiškia velnio veikimas

1. Reliatyvumas. Nėra vienos tiesos. Kiekvienas pasirenka, ką laikyti tiesa.

2. Individualizmas. Žmogui nereikia kitų. Jis pats sau pakankamas ir pats sau fainas.

3. Puikybė. Už mane geresnių nėra. Šiame pasaulyje egzistuoju tik aš ir tik mano poreikiai.

Visus tris būdus vienija savanaudiškumas, egocentrizmas, viskas nukreipta į ego, į mane.

PALYGINIMUI. Jei velnias yra visiškas blogis, o Dievas – visiškas gėris, tai velnio veikimo pasekmės yra visiškai priešingos Dievo veikimo pasekmėms.

Taigi, trys būdai, kaip reškiasi Dievo veikimas:

1. Tiesa, objektyvumas. Žmonės sutaria, kad yra tiesa. Žmonės siekia pažinti tiesą.

2. Bendruomeniškumas. Žmonės buriasi į bendruomenes ir nori būti kartu.

3. Nuolankumas. Kitas man svarbesnis už mane patį.

Šiuos tris būdus vienija kryptis į kitą ir Kitą.

Dalinuosi k. Gedgaudo paskaitos medžiaga (Klaipėdos universitetas, dvasinio konsultavimo ir asistavimo magistro studijos).

 

 

Tags: , ,

One Response to “Trys būdai, kaip pasireiškia velnio veikimas”

  1. gruodžio 26th, 2014 at 11:51

    Vladas says:

    Kai žydų tauta grįžo iš Babilono tremties iki Kristaus gimimo turėjo tris svajones projektuotas į ateitį. Istorinėje perspektyvoje – augantį tikėjimą mesiju, žvelgiant aukštyn – apokalipsinę idėją apimančią dangų ir pragarą ir išmintį, kuri geba susieti kūriniją su dieviška dvasia. Kaip interpretuotumėte šias įžvalgas šiandieninio žmogaus sąmonėje? V.G.

Leave a Reply