Pieva

Geroji naujiena: Dievas nėra vyras

Šiandien namuose skaitėme Jean Vanier knygą „Į Jėzaus slėpinį – skaitant Evangeliją pagal Joną“. Man įstrigo mintis, kad Dievas nėra vyras. Jis yra Dievas. Pagal savo paveikslą Jis sukūrė žmogų – vyrą ir moterį. Dievas neturi lyties. Jėzus jį vadina Tėvu, parodydamas, kokie artimi jie yra.

Nenoriu pasakyti, kad garbinam kažkokį ono – belytę būtybę. Tiesiog Dievas yra didesnis nei mano galva išneša. Jis netelpa į jokią lytį.

Iki šiol maniau, kad Jis – senukas, kaip vaizduoja įvairūs religiniai paveikslai. Arba brandaus amžiaus vyras. Bent jau toks, kaip Jėzus. Bet ne. Tai tik žmogiškas būdas Jį vaizduoti, nes žmonėms reikia atvaizdų. Dievas nėra vyras.

Ir tai tokia gera naujiena!!! Man tai reiškia, kad aš, moteris, turiu vietą Dieve. Esu jame. Jis talpina ir mane. Ir gal net dar daugiau – jei likčiau vienintelė žemės gyventoja, aš pilnai atspindėčiau Dievą! Nesu Dievui svetimkūnis, kaip dažnai man atrodė. Esu kilusi iš Jo. Tarp mūsų yra panašumų!

Dievas yra arti manęs, Jis kalba per mano mintis ir troškimus. Nesitikėjau to. Visuomet jausdavausi kažkokia esanti dar labai toli nuo Dievo. Mąstydavau: „Jei padarysiu tą ar aną, va tada tai būsiu Jam priimtina.“

Bet ne. Jau dabar esu Jam brangi. Esu Jo „šonkaulis“, daugiau, Jo paveikslas. Aš, 27 metų, emocijų mėtoma ir vėtoma, isterikuojanti ir panikuojanti, silpna ir meilės ištroškusi, stipri ir kovinga moteris, esu visagalio Dievo paveikslas.

Man reikia laiko, kad tai suprasčiau… Į galvą netelpa…

Bet tai kai gerulis!!! Va čia tai bent!

One Response to “Geroji naujiena: Dievas nėra vyras”

  1. kovo 21st, 2013 at 10:02

    atf says:

    Labas 🙂
    Dievas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo paveikslą. Na, kaip ir iš kart aišku, kad Dievas nėra vyras. Bet teigti, kad jis belytis irgi negalima. O gal jis apima abi lytis? Gal tas mūsų ieškojimas kitos pusės ir yra artėjimas prie Dievo paveikslo. Kai susijungia vyras ir moteris.
    Ale, ot, jūs moterys iki šiol vis dar kompleksuotos 🙂 Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Tiesa skirtingus, bet abu vienodai vertingi 🙂

Leave a Reply