Pieva

Krikščioniško nuolankumo litanija (Šv. Brigita Švedė)

Viešpatie, pasigailėk manęs!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išgirsk mane!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išklausyk mane!

Nuo troškimo būti vertinamam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti turtingam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pastebėtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pagirtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pagerbtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti privilegijuotam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti paklaustam patarimo, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti pripažintam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo troškimo būti tausojamam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti pažemintam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti paniekintam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti atstumtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti apšmeižtam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti užmirštam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti išjuoktam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti išplūstam, išlaisvink mane, o Jėzau!

Nuo baimės būti vargšu, išlaisvink mane, o Jėzau!

Kad kiti būtų labiau už mane vertinami, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti būtų reikalingi, o aš būčiau nustumtas į šoną, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kitiems pasaulio pagarba augtų, o man mažėtų, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kitų dorybė būtų pagerbta, o gėris manyje liktų nepastebėtas, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti visuose dalykuose būtų pripažinti pirmesniais už mane, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti būtų šventesni už mane, o aš būčiau toks šventas, koks tik galiu būti Tavo malone, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!

Kad pats nesiveržčiau į jokias pareigas, ar būčiau tinkamas ar ne, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad tučtuojau palikčiau savo pareigas, jei reikalauja Tavo šventa valia, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad mielai priimčiau nemalonų uždavinį, jei reikia tavo garbei, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad viršininkuose, net skiriantis nuomonėms, matyčiau Dievo pasiuntinius, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad tiems, kurie man daro bloga, iš širdies atleisčiau žodžiu ir darbu, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad visas nemirtingas sielas, ypač vargšus, nusidėjėlius ir priešus, visada sutikčiau vienoda meile, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad nuolat būčiau pasiruošusi tau viską paaukoti, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

Kad galėčiau mylėti neturtą, panieką ir kančias, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!

O Marija, visų nuolankių širdžių Motina, melski už mane!

Šventasis Juozapai, nuolankių sielų globėjau, melski už mane!

Šventasis arkangele Mykolai, pirmiausia sutriuškinęs puikybę, melski už mane!

Visi mylimi šventieji ir angelai, nuolankumo pavyzdžiai, melskite už mane!

Tags: , , ,

5 Responses to “Krikščioniško nuolankumo litanija (Šv. Brigita Švedė)”

 1. birželio 23rd, 2012 at 16:04

  Augustas says:

  Sunkus dalykas – tas nuolankumas. 🙂 Bet be jo gyventi neįmanoma.

 2. birželio 29th, 2012 at 17:27

  asddsa says:

  jei tu esi pati didziausia kentetoja tai taves geresne krikscione nepadaro.

 3. birželio 29th, 2012 at 22:44

  Marius says:

  Kai pažiūrėjau, tiesa visų serijų nebaigiau http://amazingdiscoveries.tv/c/1/Total_Onslaught/ rašyti Šv. prie Marijos, Brigitos, ar Juozapo, ar Popiežiaus ranka nebepakyla. Tiesa yra ir trumpesnis variantas: Pakartoto įstatymo knygoje 5:7-9.

 4. liepos 7th, 2012 at 22:00

  Sigita says:

  Man patinka tavo komentaras. Tai tiesa. Mes dažnai kenčiame vien tam, kad kentėtume, be jokio tikslo…

 5. kovo 25th, 2017 at 11:25

  Vida says:

  Sakoma-tikintis turi būti džiugus pasaulyje.O kankinystė uždeda liūdnumo ir skausmo išraišką.Gyvename vieną kartą-ir save pasmerkti šiame gyvenime kankinystei ir kentėjimams-nesuprantu.Juk kiekvienam ir taip pakanka skausmo

Leave a Reply